Darbo laikasI–V 8.00–17.00
Informacija(8 445) 47491
Registratūra(8 445) 47224
El. paštasinfo@kartenospspc.lt

VšĮ Kartenos PSPC administracijai:

Raštu (adresas Mokyklos g. 22, Kartena)

Telefonu  –  8 445 47442

Elektroniniu paštu – info@kartenospspc.lt

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą;
 • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai yra skundžiami, vardą, pavardę, pareigas;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes;
 • ant voko būtina nurodyti – asmeniškai įstaigos direktoriui, ar vyr. slaugytojai – slaugos administratorei

 

Kretingos rajono savivaldybės administracijai

elektroniniu paštu savivaldybe@kretinga.lt

 

Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM):

Elektroniniu paštu korupcija@sam.lt
arba anonimiškai nemokamu pasitikėjimo telefonu 8 800 66 004 (spaudžiant 2).

 

Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT): 

Visą parą veikiančiu „karštosios linijos” telefonu Vilniuje –  (8 5) 266 3333

Elektroniniu paštu – pranesk@stt.lt
Faksu (8 5) 266 3307.

Norime atkreipti dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Sveikatos apsaugos ministerija yra suinteresuota, kad teikiant asmens bei visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimas, tarpininko kyšininkavimas, papirkimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimas, ir kitas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrius yra atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.

Asmenys, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veikla įstaigoje kreipkitės telefonu 8-445-47442

Apie korupcinius pažeidimus gyventojai gali informuoti Savivaldybės korupcijos prevencijos telefonu (8 445) 75119 arba užpildę pranešimo formą Savivaldybės interneto svetainėje www.kretinga.lt.

Gautus pranešimus tiria Savivaldybės Antikorupcijos komisija, kuriai pirmininkauja Vilius Adomaitis. Gauti duomenys pirmiausia įvertinami teisiškai, jei yra pagrindas – vykdomas patikrinimas. Jeigu Savivaldybės Antikorupcijos komisijai kyla pagrįstų įtarimų dėl galimai nusikalstamos ar turinčios baudžiamojo nusižengimo požymių veikos įvykdymo, apie tai pranešama teisėsaugos institucijoms pagal kompetenciją ir perduodama turima informacija. Pareiškėjams pageidaujant ir pateikiant kontaktinius duomenis, jie informuojami apie patikrinimo rezultatus teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Visa gauta informacija, susijusi su pranešimu (pranešėjo asmens duomenys, anoniminiame pranešime minimos aplinkybės, kurios leistų identifikuoti pranešėją ar panašaus pobūdžio informacija) neatskleidžiama tretiesiems asmenims ir saugoma pagal galiojančius LR teisės aktus.

Į Sveikatos apsaugos ministeriją gali kreiptis kiekvienas asmuo:

neatsižvelgiant į jo pilietybę, amžių, socialinę padėtį ir kitus kriterijus. Kreiptis reiktų tuo atveju, jei asmuo mano turįs žinių arba pagrįstų įtarimų apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.
Sveikatos apsaugos ministerija ragina pranešti apie korupciją
Apie korupcijos atvejį (-us) praneškite:

 • Raštu,
 • Sveikatos apsaugos ministerijos nemokamo informavimo telefonu 8 800 66 004,
 • Sveikatos apsaugos priimamojo telefonu Vilniuje (8 5) 268 51 10, 268 51 08 (darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val., išskyrus penktadienį – nuo 8 val. iki 15 val. 45 min.)
 • Elektroniniu paštu korupcija@sam.lt

Kreipiantis raštu pageidautina nurodyti:

 • vardą, pavardę;
 • gyvenamosios vietos adresą (atsakymui pateikti);
 • sveikatos sistemos darbuotojo, kurio veiksmai skundžiami, vardą, pavardę, pareigas arba institucijos pavadinimą;
 • skundžiamus veiksmus, kuriais pasireiškia korupcinio pobūdžio nusikalstama veika, taip pat vietą, laiką, aplinkybes, asmenis, galinčius patvirtinti aplinkybes, ir kitas, Jūsų manymu, reikšmingas aplinkybes.

Ant voko būtina nurodyti – asmeniškai ministrui arba Korupcijos prevencijos skyriaus vedėjui, Sveikatos apsaugos ministerija ,Vilnius, Vilniaus g.33.

Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyrių, priimami Sveikatos apsaugos ministerijoje, Vilniuje, Vilniaus g. 33, 224 kabinetas (telefonai: +370 5 205 3373; +370 5 2661477; +370 5 205 5297).

Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriaus darbuotojai, esant asmens pageidavimui, užtikrina jo asmens duomenų ir suteiktos informacijos konfidencialumą.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Sveikatos apsaugos ministerija atkreipia gyventojų dėmesį, kad Sveikatos apsaugos ministerija neturi teisės ir įgaliojimų tirti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas. Tokias teises turi Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba. (toliau – STT). STT atskleidžia ir tiria Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: kyšininkavimą (225 straipsnis), tarpininko kyšininkavimą (226 straipsnis), papirkimą (227 straipsnis), piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi (228 straipsnis), tarnybos pareigų neatlikimą (229 straipsnis) ir kitas STT įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje įvardytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

Asmuo atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės už papirkimą, jeigu kyšio iš jo buvo reikalaujama ar provokuojama duoti kyšį ir jis, pasiūlęs ar pažadėjęs duoti arba davęs kyšį, per įmanomai trumpiausią laiką, bet ne vėliau negu iki jo pripažinimo įtariamuoju, savanoriškai apie tai pranešė teisėsaugos institucijai (pvz., Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 227 straipsnio 5 dalis).
STT apie korupciją galima pranešti:

 • raštu,
 • palikti pranešimą STT svetainėje pasirinkus nuorodą „praneškite apie korupciją/palikite pranešimą čia“ ar paspaudus judantį informacinį skydelį „Tu gali sumažinti korupciją“,
 •  visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis),
 • elektroniniu paštu pranesk@stt.lt,
 • faksu (8 5) 266 3307.
  Asmenys, pageidaujantys tiesiogiai kreiptis į STT pareigūnus, priimami STT Administravimo valdybos Pareiškimų nagrinėjimo skyriuje, esančiame Vilniuje, A. Jakšto g. 6 arba STT teritoriniuose padaliniuose:
 • Kaune, Spaustuvininkų g. 7;
 • Panevėžyje, Vasario 16-osios g. 22;
 • Šiauliuose, Vilniaus g. 140;
 • Klaipėdoje, Pilies g. 12A.