Įstaigos misija

  • Teikti kokybiškas, saugias, atitinkančias pacientų poreikius pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos vizija

  • Patraukli ir konkurencinga asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas ambulatorines ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas.

Patirtis

  • Viešoji įstaiga Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras (PSPC) veiklos pradžia 1997 metų rugsėjo 29 d. VšĮ Kartenos PSPC aptarnauja per 2234gyventojus, prisirašiusius prie įstaigos. Dirba 33 darbuotojai, iš jų: 3 gydytojai, 10 slaugos specialistų ir kt. darbuotojai..

Kodėl mes?

Todėl kad: Medikų pašaukimas yra žmogaus sveikatos ir gydymo apsauga, ligos prevencija, gydymas ir kančios palengvinimas. Mūsų medikai savo pareigas vykdo vienodai visiems, neatsižvelgdami į paciento amžių, lytį, rasę, tautybę, religiją, socialinę kilmę, finansinę būklę, politines pažiūras ir kitokius skirtumus, teikia būtiniausią medicininę pagalbą, nuolat kaupia ir tobulina savo žinias, profesinius įgūdžius. Esant diagnostikos ir gydymo sunkumams, gydytojai remiasi kolegų konsultacija. Atlikdami savo pareigas jie išsaugo savo profesinę nepriklausomybę ir veikia pagal savo sąžinę bei šiuolaikines medicinos žinias. Gydytojai gydo savo pacientus atidžiai ir paslaugiai, gerbia jų orumą ir paslaptį.