Skip to content Skip to navigation

Valstybės finansuojamos paslaugos

Valstybės finansuojamos paslaugos

VšĮ Kartenos pirminės sveikatos priežiūros centras teikia nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą, kurią reglamentuoja LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymai: bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų paslauga, akušerio - ginekologo, ir odontologo paslaugos.

Visiems besikreipiantiems mūsų šalies bei ES piliečiams teikiama būtinoji medicininė pagalba. Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie VšĮ Kartenos PSPC ir pateikusiems sekančius dokumentus:

  • Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
  • Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą.
  • Pensininko pažymėjimą.
  • Neįgalumo pažymėjimą.
  • Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.