Skip to content Skip to navigation

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas (keitimas)

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas (keitimas)

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami ir keičiami kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

KVP išdavimo taisyklės:

  • Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • KVP apdraustojo vardu gali pasiimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį 0,87EUR.
  • Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį  14,48EUR.