Skip to content Skip to navigation

Kompensuojamų vaistų pasų išdavimas (keitimas)

Kompensuojamųjų vaistų pasai (KVP) išduodami ir keičiami kiekvieną darbo dieną nuo 8.00 iki 17.00 val. Pietų pertrauka 12.00 – 13.00

KVP išdavimo taisyklės:

  • Turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • KVP apdraustojo vardu gali pasiimti ir kitas asmuo. Tokiu atveju jis turi pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą bei asmens, kuriam reikalingas KVP, Lietuvos Respublikoje išduotą tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Senasis kompensuojamųjų vaistų pasas keičiamas nauju tik nustatyta tvarka grąžinus senąjį vaistų pasą ir sumokėjus KVP keitimo mokestį 0,87EUR.
  • Jei apdraustasis negrąžina senojo kompensuojamųjų vaistų paso (arba grąžina sugadintą dėl netinkamo saugojimo), naujas vaistų pasas išduodamas sumokėjus KVP praradimo (arba sugadinimo) mokestį  14,48EUR.